वैदिक संस्कृतीचे अधःपतन व गोसेवेचे महत्त्व (मराठी)

By ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya

Certificate Course

Enroll Now

Course Duration
तिन दिवसीय

Videos

(2 तास) 2 Hours

No. Of Sessions

3

Sessions per week

3

Language
Marathi

Eligibility

कोणीही

Schedule of Classes

calendar

Starts on
-

calendar

संध्याकाळी 7:30 ते रात्री 9:30 पर्यंत

Regular classes on

शुक्रवार ते रविवार

About the Teacher

teacher

ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya

ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya aims to provide a facility for its members to study, practice, and disseminate the teachings of Srimad Bhagavatam, along with the writings of the Gaudiya Vaisnava acaryas and the branches of Vedic philosophy, culture, music and science in the context of Srila Prabhupada’s teachings. ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya is located in Sri Govardhan dhama to systematically propagate the teachings of Śrīmad-Bhāgavatam and Caitanya-caritāmṛta to the society at large.

To accomplish the above mission, ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya will facilitate philosophical training for adult residential and non-residential students through the traditional Vedic educational methods. ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya has been inspired by the service and efforts of His Grace Gopiparanadhana Prabhu and His Holiness Gaur Krishna Gosvami Maharaja. Their dedication toward the study and the dissemination of the teachings of Srimad Bhagavatam is the torchlight guiding us forward to serve this mission.

Course Overview

अभ्यासक्रम वर्णन:

वैदिक संस्कृति आणि गोसेवेचे महत्व

वैदिक संस्कृती काय होती?

वैदिक संस्कृती ही भारतीय सभ्यतेची मौल्यशील आणि प्राचीन संस्कृती होती. या संस्कृतीतले अभ्यन्तराणी आणि बाह्यान्तर उत्पन्न तत्त्वे, आदर्शे, विचारशीलता, आणि कला अनेक दिगंतांतर सुचली होती. वैदिक संस्कृतीला सजीव ठेवण्याचे केंद्रित मूळ मंत्र "सत्यं वद, धर्मं चर" होतं.

कशी र्‍हास झाली आणि पुन्हा उभारू शकू?

कालानुसार, वैदिक संस्कृती विविध रूपाने विकसित होती. उत्तर-भारतात वसलेल्या आर्यांच्या आगमनानंतर वैदिक संस्कृतीने भारतीय भूमीवर सांस्कृतिक धारेचं निर्माण केलं. एका विशेष प्रकारच्या आत्मविश्वासाने आपली संस्कृती रक्षणी केली आणि त्यातले आदर्शे पुन्हा सार्थक झाले.

गोसेवेचे महत्व

गोसेवा वैदिक संस्कृतीतले महत्वाचे एक अंग आहे. गोमाता याने गाय ही सद्गुणी स्वभावाची आणि मानवी जीवनासाठी अत्यंत महत्वाची असते. गोसेवेने वैदिक संस्कृतीतली एक मौल्यशील वातावरण निर्माण केले, ज्यातले लोक आपसात आणि प्राकृतिक संसारासाठी दयाळु ठरू शकते.

वैदिक संस्कृती काय होती:

  • वैदिक संस्कृतीची उत्पत्ती आणि विकास
  • वैदिक साहित्य आणि कला
  • वैदिक संस्कृतीचे मूळ आदर्शे

गोसेवेचे महत्व:

  • गोसेवेचा इतिहास आणि प्रसार
  • गोमातेचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्व

लक्षित दर्शक:

कोणीही व्यक्ती

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना:

पेन व वही

या अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना काय मिळणार?

  • गोसेवा
  • वैदिक संस्कृती
  • शिक्षण प्रणाली
  • आहार विहार

Please Note: Minimum 10 Students are required to commence the batch. In Case we receive less than 10 Students, then students may opt for another batch or can wait for next season when the new batch starts.

Frequently Asked Questions

Related Content